Διατροφικές Διαταραχές

Οι αιτίες εμφάνισης των διατροφικών διαταραχών είναι πολυπαραγοντικές. Η κληρονομικότητα, ο κοινωνικός περίγυρος, η ψυχολογία του ατόμου είναι κάποιες από αυτές.

Ποιες είναι οι κυριότερες διατροφικές διαταραχές;

Οι κυριότερες διατροφικές διαταραχές είναι:

  • Ψυχογενής ανορεξία
  • Ψυχογενής βουλιμία
  • Επεισοδιακή Υπερφαγία
  • Μεγαλορεξία
  • Διατροφική διαταραχή πρόσληψης τροφής
  • Ορθορεξία

Αίτια εμφάνισης διατροφικών διαταραχών

Οι αιτίες εμφάνισης των διατροφικών διαταραχών είναι πολυπαραγοντικές. Η κληρονομικότητα, ο κοινωνικός περίγυρος, η ψυχολογία του ατόμου είναι κάποιες από αυτές. Η βασικότερη από όλες τις αιτίες θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος που μπορεί να οδηγήσει την εμφάνιση των διατροφικών διαταραχών.

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω μία διατροφική διαταραχή;

Το κλειδί στην αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών είναι η συνεργασία του διαιτολόγου με τον ψυχολόγο. Η αντιμετώπιση κρίνεται άμεση διότι μία διατροφική διαταραχή όταν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να επιφέρει δυσμενή αποτελέσματα στην υγεία του ατόμου, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχολογική.

Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι:

  • Η άμεση αντιμετώπιση της διατροφικής διαταραχής σε συνεργασία με ψυχολόγο
  • Η εκτίμηση της κατάστασης θρέψης του ατόμου
  • Η διατροφική εκπαίδευση και η τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς