Αθλητική Διατροφή

Ο κάθε αθλητής είναι διαφορετικός και χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης. Το εξατομικευμένο πλάνο διατροφής είναι απαραίτητο για την μεγιστοποίηση της απόδοσής του, την πρόληψη τραυματισμών.

Ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής για έναν αθλητή;

Δερματοπτυχομέτρηση - Αθλητική Διατροφή - Διαιτολόγος

Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στους αθλούμενος όσο και στους αθλητές για την μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Όταν ένας αθλητής δεν λαμβάνει τα απαραίτητα για αυτόν συστατικά, είναι σίγουρο πως δεν θα αποδίδει το ίδιο με έναν άλλο ο οποίος τρέφεται σωστά. Οι απαιτήσεις στους αθλητές ποικίλουν ανάλογα με το άθλημα που κάνουν, την ένταση, τη διάρκεια και τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του ατόμου.

Οι απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά είναι πολύ αυξημένες και σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. Πότε πρέπει να γίνεται χρήση συμπληρωμάτων και γιατί; Είναι αναγκαίο να υπάρχει ο επιστήμονας υγείας Διαιτολόγος – Διατροφολόγος που θα το κρίνει αυτό, γιατί η άσκοπη και αλόγιστη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω είναι σίγουρο πως ο κάθε αθλητής είναι διαφορετικός και χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης. Το εξατομικευμένο πλάνο διατροφής είναι απαραίτητο για την μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

Ποια είναι τα οφέλη της εξατομικευμένης διατροφής;

Μία ισορροπημένη διατροφή μπορεί επιπλέον να προλάβει τραυματισμούς και να βοηθήσει στην καλύτερη αποκατάσταση του αθλητή. Επιπλέον η καλή σύσταση σώματος είναι απαραίτητη και ο συνδυασμός σωστής διατροφής και άσκησης είναι αυτός που έχει τα βέλτιστα και ασφαλέστερα αποτελέσματα στον λιγότερο δυνατό χρόνο.

Μέσα από αυτή την υπηρεσία ο αθλητής μπορεί να ρυθμίσει το βάρος και λίπος του σώματος του ανάλογα με το άθλημα του, να εκπαιδευτεί διατροφικά ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα για αυτόν εφόδια για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του και να πετύχει τους στόχους του!!!

Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι:

  • Η ανάλυση σύσταση σώματος του αθλητή / αθλούμενου
  • Η διατροφική εκπαίδευση
  • Ο σχεδιασμός ενός πλήρους εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής που καλύπτει όλες τις ανάγκες του αθλητή / αθλούμενου
  • Η επίτευξη των στόχων του